کاریس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
حجم
5
0
1
0
6
0
/
1
0
7
0
K
تصویر نماد کاریس

کاریس

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/04%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/48%
حجم معاملات
5
0
1
0
6
0
/
1
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,580پایین ترین قیمت22,131

  بازده ماهانه

  کاریسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,572,563,998ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کاریس
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  6
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/57 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  49/68 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/18
24,520بازه قیمت روز20,062
1/34 B
حقیقی
6/91 B
10/11 B
حقوقی
4/54 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %9/63
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله80/73%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت کاریزما3/06%صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا2/73%شرکت بیمه کارآفرین1/39%PRXسبد-شرک10999--بان03659-1/31%شرکت سرمایه گذاری مدیریت ثروت پایتخت-سهامی خاص1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد