صایند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
حجم
8
0
2
0
/
4
0
8
0
M
تصویر نماد صایند

صایند

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
حجم معاملات
8
0
2
0
/
4
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,794پایین ترین قیمت14,785

  بازده ماهانه

  صایندصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  301,003,505,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

صایند
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  ,
  8
  0
  5
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  301/00 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  400/71 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/65
16,245بازه قیمت روز13,293
672/40 B
حقیقی
371/39 B
547/39 B
حقوقی
848/39 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %82/36
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -3/47%شرکت سرمایه گذاری دنیاسرمایه ایرانیان -سهامی ع3/36%شرکت تجارت الکترونیک ارتباط فردا-سهامی خاص -2/52%شرکت فرابورس ایران -سهامی عام -2/48%شرکت استحصال موادمعدنی تخت سلیمان -سهامی خاص -1/69%ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله1/6%شرکت گروه راهبردمبین کوثر-سهامی خاص -1/51%کارگزاری بانک کارآفرین1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد