سپیدما
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
6
0
7
0
/
1
0
4
0
M
تصویر نماد سپیدما

سپیدما

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم معاملات
6
0
7
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  3
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت18,271پایین ترین قیمت18,269

  بازده ماهانه

  سپیدماصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  25,481,964,933ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

سپیدما
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  25/48 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  236/88 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/38
20,066بازه قیمت روز16,418
61/59 B
حقیقی
36/11 B
1/16 T
حقوقی
1/19 T
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %7/24
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله53/26%شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام -15/14%شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان -سهامی عام -7/21%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ5/9%شرکت پتروشیمی پارس -سهامی خاص -3/56%شرکت فولادغدیرنی ریز-سهامی خاص -2/55%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/79%شرکت پالایش نفت شیراز-سهامی عام -1/17%سازمان اقتصادی رضوی -معاف ازمالیات -1/1%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد