دامون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
1
0
5
0
/
7
0
7
0
M
د

دامون

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
1
0
5
0
/
7
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  8
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,025پایین ترین قیمت10,021

  بازده ماهانه

  دامونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  38,456,524,621ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

دامون
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  38/46 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/14 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی3/95
11,008بازه قیمت روز9,008
45/69 B
حقیقی
7/23 B
112/35 B
حقوقی
150/80 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %34/10
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی آسمان زاگرس15/7%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -9/94%PRXسبد-شرک80210--شرک62546-5/85%شرکت سبدگردان آسمان -سهامی خاص -5/13%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -5%شرکت سرمایه گذاری پردیس -سهامی عام -3/97%شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان -سهامی عام -3%سبد شخص حقیقی2/62%سبد شخص حقیقی2/35%شرکت مدیریت سرمایه رای نیک-سهامی خاص-2/35%شخص حقیقی1/82%PRXسبد-شرک11790--شرک49848-1/64%PRXسبد-شرک11790--شرک20710-1/56%سبد شخص حقیقی1/53%سبد شخص حقیقی1/36%سبد شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد