سام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
6
0
/
5
0
9
0
M
س

سام

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم معاملات
6
0
/
5
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  6
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,022پایین ترین قیمت10,021

  بازده ماهانه

  سامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  27,227,358,861ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

سام
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  27/23 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  732/25 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/39
11,007بازه قیمت روز9,007
38/81 B
حقیقی
11/58 B
27/22 B
حقوقی
54/45 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %16/17
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله57/49%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -6/61%شرکت گروه ارتباطات ماهواره ای سامان -سهامی عام -3/95%PRXسبد-شرک68263--شرک14909-2/69%شخص حقیقی2/07%سبد شخص حقیقی1/91%PRXسبد-شرک81961--شرک19785-1/76%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -1/33%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/31%سبد شخص حقیقی1/29%سبد شخص حقیقی1/24%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون1/11%سبد شخص حقیقی1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد