رویین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
1
0
0
0
3
0
/
0
0
0
0
K
ر

رویین

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/44%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم معاملات
1
0
0
0
3
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,430پایین ترین قیمت10,400

  بازده ماهانه

  رویینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

رویین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  3
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
11,441بازه قیمت روز9,361
0
حقیقی
31/29 M
1/07 B
حقوقی
1/04 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %9/98
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله38/67%PRXسبد-شرک68263--شرک14909-10/6%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -7/15%شرکت بیمه پارسیان -سهامی عام -5/5%سبد شخص حقیقی3/21%PRXسبد-شرک68263--شرک16239-3/2%سبد شخص حقیقی2/62%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت کاریزما2/5%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل2/5%شرکت تامین سرمایه نوین-سهامی عام-2/5%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -2/5%PRXسبد-شرک79889--شرک14879-2/5%صندوق سرمایه گذاری دراوراق بهاداربادرآمدث سام1/5%صندوق سرمایه گذاری اعتمادکارگزاری بانک ملی ایر1/45%سبد شخص حقیقی1/35%PRXسبد-شرک68263--شرک81336-1/23%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد