مدیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم
2
0
8
0
/
2
0
6
0
K
م

مدیر

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم معاملات
2
0
8
0
/
2
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  7
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,840پایین ترین قیمت16,813

  بازده ماهانه

  مدیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -409,430,453ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

مدیر
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -409/43 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  3/19 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/09
18,497بازه قیمت روز15,135
6/39 M
حقیقی
415/82 M
469/11 M
حقوقی
59/68 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %14/22
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله67/82%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ11/49%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/94%شرکت صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی صنعت نفت -س خ -1/7%صندوق سرمایه گذاری تمشک نمادرشد1/63%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد