پتروآبان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
9
0
/
8
0
6
0
M
پ

پتروآبان

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
1
0
0
0
9
0
/
8
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت10,000پایین ترین قیمت10,000

  بازده ماهانه

  پتروآبانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

پتروآبان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  9
  0
  ,
  8
  0
  6
  0
  4
  0
  ,
  6
  0
  1
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  1/51 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی-
11,000بازه قیمت روز9,000
608/25 B
حقیقی
0
490/40 B
حقوقی
1/10 T
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %9/73
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی24/99%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه آبان-سهامی خاص-21%شخص حقیقی6/5%شرکت سبدگردان آبان-سهامی خاص-5/2%شرکت سرمایه گذاری زرین پرشیا-سهامی خاص-5%شخص حقیقی4/05%شخص حقیقی3/93%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -3/5%شخص حقیقی2/65%شخص حقیقی2/45%شخص حقیقی2/35%شخص حقیقی2%PRXسبد-شرک52075--کار02097-1/65%سبد شخص حقیقی1/5%شخص حقیقی1/5%شرکت سرمایه گذاری نوویرا-سهامی خاص-1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد