اکسیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/51%
حجم
9
0
5
0
/
0
0
0
0
K
ا

اکسیر

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/51%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9/51%
حجم معاملات
9
0
5
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  1
  0
  /
  5
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت437,500پایین ترین قیمت437,500

  بازده ماهانه

  اکسیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

اکسیر
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  9
  0
  5
  0
  ,
  0
  0
  0
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
481,250بازه قیمت روز393,750
0
حقیقی
0
41/56 B
حقوقی
41/56 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %3/05
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق سرمایه گذاری ثروت ستارگان20/47%موسسه غیرتجاری دانش بنیان برکت14/28%نهادصندوق نوآوری وشکوفائی14/27%شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر-سهامی عام -11/41%شرکت صندوق حمایت ازسرمایه گذاری زیست فناوری -سه7/44%شرکت بهنودفارمدالبرز-بامسئولیت محدود-7/14%شرکت مهرمام میهن -سهامی خاص -7/14%شرکت نوین گامان آتی همراه -سهامی خاص -5/7%شخص حقیقی3/57%شرکت سرمایه گذاری پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -2/85%شرکت سبدگردان کاریزما-سهامی خاص -1/68%شرکت سبدگردان ایساتیس پویاکیش -سهامی خاص -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد