نوآور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0

نوآور

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
0
0
/
0
0
0
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت761,740پایین ترین قیمت761,740

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   1
   0
   0
   0
   ,
   0
   0
   0
   0
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  837,914بازه قیمت روز685,566
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   شرکت صندوق پژوهش وف غ دت ص وفناوری شریف -سهامی خاص11/31%شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران -سهامی خاص11/11%موسسه صندوق توسعه فناوری های نوین11/11%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -8%موسسه صندوق پژوهش و.ف .غیردولتی دانشگاه تهران7/33%شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق .ب .کشوری -س خ7%شرکت صندوق پژوهش و.ف .توسعه .ص .وتبادل .ف .-س .خ6/33%شرکت مشاورسرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک -س خ6/03%کارگزاری سهم آشنا6%شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ5%شرکت صندوق حمایت ازسرمایه گذاری زیست فناوری -سه3/33%شرکت تامین آتیه فرازایده نوآفرین -سهامی خاص -3/33%شخص حقیقی3/33%شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی -سهامی عام -2%شرکت سبدگردان سهم آشنا-سهامی خاص -2%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه سهم آشنا-سهامی خاص2%شخص حقیقی1%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E