پادا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
حجم
8
0
0
0
7
0
/
0
0
0
0
تصویر نماد پادا

پادا

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/58%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/72%
حجم معاملات
8
0
0
0
7
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت143,619پایین ترین قیمت143,000

  بازده ماهانه

  پاداصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -30,173,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

پادا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -30/17 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/01 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/1
156,415بازه قیمت روز127,977
1/01 M
حقیقی
31/18 M
114/57 M
حقوقی
84/40 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %2/91
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله73/95%صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش4/72%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -4/49%صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین2/98%صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین2/71%شرکت بیمه نوین -سهامی عام -2/26%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کمند1/78%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین1/46%شرکت سرمایه گذاری پارس آریان -سهامی عام -1/4%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل1/34%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد