پاداش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم
6
0
4
0
/
2
0
4
0
M
تصویر نماد پاداش

پاداش

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم معاملات
6
0
4
0
/
2
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  6
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,466پایین ترین قیمت13,464

  بازده ماهانه

  پاداشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  465,627,879,102ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

پاداش
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  3
  0
  0
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  465/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/13 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی1/26
14,793بازه قیمت روز12,105
689/41 B
حقیقی
223/78 B
175/58 B
حقوقی
641/21 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %34/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله13/93%شرکت تامین سرمایه کیمیا-سهامی عام -10/2%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -9/64%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین6/73%شرکت صبامیهن -سهامی خاص -4/51%شرکت تامین سرمایه امین -سهامی خاص -4%شرکت فرابورس ایران -سهامی عام -3/56%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -3/06%شرکت صندوق پژوهش وفناوری غ دولتی ت فناوری نانوس خ2/51%شرکت بیمه اتکایی سامان -سهامی عام -2/03%شرکت بیمه نوین -سهامی عام -1/61%شرکت سرکلندپارس -سهامی خاص -1/5%شخص حقیقی1/39%شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد