اونیکس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
حجم
2
0
4
0
/
2
0
4
0
M
ا

اونیکس

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/06%
حجم معاملات
2
0
4
0
/
2
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  7
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,377پایین ترین قیمت11,375

  بازده ماهانه

  اونیکسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -23,877,344,435ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

اونیکس
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -23/88 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  520/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/69
12,504بازه قیمت روز10,232
61/40 B
حقیقی
85/28 B
214/33 B
حقوقی
190/45 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %15/18
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله58/72%شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -10/76%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -4/6%شرکت تامین سرمایه خلیج فارس -سهامی عام -3/15%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین2/39%شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه -سهامی عام -1/78%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/74%PRXسبد-شرک80884--شرک70794-1/68%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد