رابین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
3
0
3
0
/
8
0
4
0
M
ر

رابین

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم معاملات
3
0
3
0
/
8
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  4
  0
  4
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,137پایین ترین قیمت13,135

  بازده ماهانه

  رابینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  25,538,254,509ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

رابین
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  25/54 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  479/16 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/63
14,426بازه قیمت روز11,804
84/33 B
حقیقی
58/79 B
360/22 B
حقوقی
385/76 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %19/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله58/58%شرکت بیمه البرز-سهامی عام -4/24%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه2/6%شرکت توسعه تجارت آفاق زرین -سهامی خاص -2/6%شرکت بیمه کارآفرین2/44%کارگزاری بانک کارآفرین2/28%شرکت بیمه ما-سهامی عام -1/9%شرکت فرابورس ایران -سهامی عام -1/64%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/51%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی .ب .رابین سهم1/2%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد