نخل
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم
2
0
9
0
/
9
0
1
0
M
ن

نخل

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
حجم معاملات
2
0
9
0
/
9
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,023پایین ترین قیمت10,022

  بازده ماهانه

  نخلصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  38,665,117,269ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

نخل
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  38/67 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  952/66 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/07
11,007بازه قیمت روز9,007
73/35 B
حقیقی
34/69 B
226/44 B
حقوقی
265/11 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %4/45
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله32/77%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -11/31%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .خلیج فارس9/79%شرکت پتروشیمی نوری -سهامی عام -7/62%شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس -سهامی خاص -7/43%شرکت پتروشیمی پارس -سهامی خاص -4/98%شرکت پتروشیمی اروند-سهامی خاص -4/68%شرکت پتروشیمی الماس ماهشهر-سهامی خاص -4/68%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -2/99%PRXسبد-شرک71838--شرک02557-2/45%شرکت پتروشیمی بوعلی سینا-سهامی عام -1/97%ذذذبازارگردان شرک76019ذژنخل1/56%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/19%شرکت تامین سرمایه کیمیا-سهامی عام -1/13%شرکت مبین انرژی خلیج فارس -سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد