موج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم
6
0
/
7
0
6
0
M
م

موج

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/82%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم معاملات
6
0
/
7
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت12,525پایین ترین قیمت12,400

  بازده ماهانه

  موجصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  4,888,206,835ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

موج
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  9
  0
  4
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  4/89 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  306/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/68
13,759بازه قیمت روز11,259
81/30 B
حقیقی
76/41 B
2/89 B
حقوقی
7/78 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %56/14
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله17/44%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام6/24%شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -2/74%FIN StichingDepositaryAmtelonForsatFund2/63%شخص حقیقی2%شرکت سرمایه گذاری سبحان -سهامی عام -2%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/87%شرکت پارس مولیبدن-سهامی خاص-1/59%شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس-سهامی خاص-1/5%شرکت بیمه کارآفرین1/5%FIN Turquoise Partners Limited1/21%شخص حقیقی1/14%شرکت ارزش آفرینان ترمس-سهامی خاص-1%شرکت گروه توسعه مالی فیروزه-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد