هم وزن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/27%
حجم
9
0
2
0
5
0
/
7
0
5
0
K
تصویر نماد هم وزن

هم وزن

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/49%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/27%
حجم معاملات
9
0
2
0
5
0
/
7
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,788پایین ترین قیمت15,620

  بازده ماهانه

  هم وزنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,375,139,658ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

هم وزن
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  145/33 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/43
17,267بازه قیمت روز14,129
8/57 B
حقیقی
13/95 B
5/92 B
حقوقی
545/15 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %28/59
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله65/1%شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان-س.خ-1/75%PRXسبد-شرک11790--شرک49848-1/26%موسسه رفاه وتامین آتیه کارکنان بانک سپه1/18%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -1/1%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد