خلیج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم
1
0
/
6
0
7
0
K
خ

خلیج

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/39%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم معاملات
1
0
/
6
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,900پایین ترین قیمت9,664

  بازده ماهانه

  خلیجصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

خلیج
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  4/06 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/75
10,628بازه قیمت روز8,696
16/22 M
حقیقی
16/22 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %2/46
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله74/34%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -5%شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان -سهامی عام -5%شرکت مشاورسرمایه گذاری آوای آگاه-سهامی خاص-3/5%صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار2%صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا2%صندوق سرمایه گذاری اعتمادهامرز1/5%ذذذبازارگردان شرک76019ذژخلیج1/1%صندوق سرمایه گذاری درا.ب.بادرآمدثابت کیمیا1/1%شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند-سهامی عام -1%صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد