کاج
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم
7
0
/
7
0
2
0
M
ک

کاج

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/16%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/15%
حجم معاملات
7
0
/
7
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  6
  0
  /
  1
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,746پایین ترین قیمت13,743

  بازده ماهانه

  کاجصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  19,488,867,654ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کاج
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  19/49 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  695/45 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/75
15,096بازه قیمت روز12,352
60/50 B
حقیقی
41/02 B
45/65 B
حقوقی
65/14 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %19/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله36/74%شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی -سهامی عام -7/65%شرکت مولدبرق نیروگاهی سامان سمنان -سهامی خاص -6/42%شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه -سهامی عام -4/91%سازمان اقتصادی رضوی -معاف ازمالیات -4/2%شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان -سهامی خاص -3/03%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -2/65%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -2/42%شخص حقیقی2/25%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .گسترش نوویرا1/78%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -1/28%شرکت دایوپارس -سهامی خاص -1/25%شرکت بیمه کارآفرین1/22%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی فخررضوی1/22%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/12%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .افتخارحافظ1/11%شرکت چاپ وبسته بندی مایرملنهوف تهران .سهامی خاص1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد