هوشیار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/2%
حجم
5
0
5
0
/
0
0
0
0
K
ه

هوشیار

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/2%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/2%
حجم معاملات
5
0
5
0
/
0
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  8
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,620پایین ترین قیمت10,620

  بازده ماهانه

  هوشیارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -531,000,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

هوشیار
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -531/00 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  53/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/18
11,658بازه قیمت روز9,540
53/10 M
حقیقی
584/10 M
531/00 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %2/95
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  PRXسبد-شرک17955--موس07209-20/59%شرکت سبدگردان تصمیم-سهامی خاص-20/27%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت تصمیم12/92%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین12/1%شرکت توسعه دانش مدیریت رادین-سهامی خاص-7%ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله5/13%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل5%شخص حقیقی4/39%شخص حقیقی3%شرکت دانش گسترمدیریت مالی امید-ب.م.م-2/5%صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین2/35%شخص حقیقی1/8%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد