هامون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/38%
حجم
6
0
0
0
2
0
/
9
0
6
0
K
ه

هامون

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/01%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/38%
حجم معاملات
6
0
0
0
2
0
/
9
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  9
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,980پایین ترین قیمت9,850

  بازده ماهانه

  هامونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -5,634,681,520ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

هامون
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -5/63 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  45/85 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/06
10,835بازه قیمت روز8,865
320/93 M
حقیقی
5/96 B
5/64 B
حقوقی
4/14 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %5/69
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله81/56%شرکت گروه مالی شهر-سهامی عام -4/13%سبد شخص حقیقی1/64%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -1/5%شرکت سبدگردان هامون ایرانیان-سهامی خاص-1/22%سبد شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/06%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-1%کارگزاری کارآمد1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد