فارما کیان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
7
0
8
0
/
1
0
7
0
M
ف

فارما کیان

|ممنوع-متوقف
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
7
0
8
0
/
1
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  8
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت10,000پایین ترین قیمت10,000

  بازده ماهانه

  فارما کیانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

فارما کیان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  7
  0
  8
  0
  ,
  1
  0
  6
  0
  7
  0
  ,
  6
  0
  1
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  99/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی-
11,000بازه قیمت روز9,000
472/78 B
حقیقی
0
308/89 B
حقوقی
781/68 B
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %47/77
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله20/16%شخص حقیقی3/12%شرکت بیمه کارآفرین2/5%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -2/5%صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر2/5%PRXسبد-شرک76894--شرک16228-2/5%شرکت بیمه پاسارگاد-سهامی عام-1/87%شرکت بیمه پارسیان -سهامی عام -1/87%شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا-سهامی عام-1/25%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1/25%شخص حقیقی1/25%شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران1/25%صندوق سرمایه گذاری اوج ملت1/25%صندوق سرمایه گذاری پارندپایدارسپهر1/25%صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن1/25%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1/25%شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد-سهامی خاص -1/12%سبد شخص حقیقی1/09%شرکت سرمایه گذاری اعتلاءالبرز-سهامی عام-1%شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -سهامی خاص -1%شرکت خدمات گسترصباانرژی-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد