آکورد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم
9
0
/
8
0
6
0
M
تصویر نماد آکورد

آکورد

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم معاملات
9
0
/
8
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  6
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت57,805پایین ترین قیمت57,780

  بازده ماهانه

  آکوردصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  169,862,962,290ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آکورد
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  2
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  169/86 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  532/59 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/25
63,507بازه قیمت روز51,961
302/51 B
حقیقی
132/65 B
267/43 B
حقوقی
437/29 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %33/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله44/9%شخص حقیقی10/3%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/1%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -3/06%شخص حقیقی2/22%شرکت صبامیهن -سهامی خاص -1/56%PRXسبد-شرک80210--صند00261-1/53%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد