بمان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم
1
0
5
0
/
9
0
4
0
M
ب

بمان

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/09%
حجم معاملات
1
0
5
0
/
9
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  9
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,619پایین ترین قیمت10,615

  بازده ماهانه

  بمانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  133,063,463,608ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

بمان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  133/06 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  2/36 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی1/38
11,667بازه قیمت روز9,547
148/44 B
حقیقی
15/38 B
20/74 B
حقوقی
153/80 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %8/99
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله38/76%موسسه آتیه رفاه همکاران مهرایرانیان12/5%شرکت بیمه معلم-سهامی عام-11/28%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -8/02%شرکت صنایع کاغذی کتیبه گسترصدرا-سهامی خاص -7/09%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی ب.بازده معاملات4/39%شرکت بیمه اتکایی سامان -سهامی عام -2/58%شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران -سهامی عام -2/5%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -2/5%شخص حقیقی1/39%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد