آلا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
0
0
/
1
0
4
0
M
آ

آلا

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
2
0
0
0
/
1
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت11,827پایین ترین قیمت11,826

  بازده ماهانه

  آلاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  95,812,519,637ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آلا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  95/81 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  861/62 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/67
12,992بازه قیمت روز10,630
178/36 B
حقیقی
82/54 B
59/86 B
حقوقی
155/67 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %30/78
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله49/31%شرکت سامان شیمی خاورمیانه -بامسئولیت محدود-3/15%شرکت بیمه آسیا-سهامی عام -2/65%کارگزاری بانک کارآفرین2/54%شخص حقیقی2/09%PRXسبد-شرک71333--شرک11352-1/63%شخص حقیقی1/59%PRXسبد-شرک71333--شرک11352-1/49%شرکت سرمایه گذاری داناکیش1/4%شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان -س .خ -1/25%شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا-سهامی خاص1/08%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد