آکام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
2
0
4
0
0
0
/
4
0
6
0
K
آ

آکام

|مجاز
|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
2
0
4
0
0
0
/
4
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  4
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,091پایین ترین قیمت10,090

  بازده ماهانه

  آکامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,266,689,699ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

آکام
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/27 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  206/22 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/7
11,083بازه قیمت روز9,069
1/86 B
حقیقی
589/26 M
570/37 M
حقوقی
1/84 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %23/95
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بازرگانی مبارکه -سهامی خاص -24/81%شرکت شاهد-سهامی عام -12%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل9/9%شرکت سرمایه گذاری سعدی -سهامی خاص -7/18%BFMصندوق .س .اختصاصی بازارگردانی ترازویستا3/72%شخص حقیقی3/42%شخص حقیقی2/65%ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله2/03%شرکت سبدگردان ویستا-سهامی خاص -1/98%شخص حقیقی1/57%شخص حقیقی1/39%شخص حقیقی1/3%شخص حقیقی1/1%شخص حقیقی1%کارگزاری بانک پاسارگاد-سهامی خاص -1%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد