زیتون
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
5
0
/
4
0
1
0
M
تصویر نماد زیتون

زیتون

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/05%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
5
0
/
4
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  0
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت20,450پایین ترین قیمت20,390

  بازده ماهانه

  زیتونصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3,304,448,650ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

زیتون
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  73/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/44
22,440بازه قیمت روز18,360
4/77 B
حقیقی
8/07 B
105/58 B
حقوقی
102/27 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %13/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله66/34%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار5/14%صندوق سرمایه گذاری اعتمادداریک3/42%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا2/63%شرکت بیمه کارآفرین1/95%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین1/57%شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات -س .ع -1/57%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/56%کارگزاری بانک مسکن1/35%صندوق سرمایه گذاری تمشک نمادرشد1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد