یاقوت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
1
0
4
0
5
0
/
6
0
0
0
M
تصویر نماد یاقوت

یاقوت

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
1
0
4
0
5
0
/
6
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,936پایین ترین قیمت21,934

  بازده ماهانه

  یاقوتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  665,520,621,420ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

یاقوت
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  9
  0
  ,
  3
  0
  2
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  665/52 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  279/08 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/47
24,095بازه قیمت روز19,715
1/77 T
حقیقی
1/10 T
1/43 T
حقوقی
2/09 T
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %52/22
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله34/73%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -2/36%شرکت سبدگردان آگاه -سهامی خاص -1/99%شرکت همراه کسب وکارهای هوشمند-سهامی خاص -1/77%شرکت سرمایه گذاری سپه -سهامی عام -1/7%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه1/53%شرکت مدیریت ژرف اندیشان آگاه -سهامی خاص -1/36%شرکت صبامیهن -سهامی خاص -1/25%شرکت تامین سرمایه خلیج فارس -سهامی عام -1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد