سمان

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

سمان

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  • ارزش بازار-
  • تعداد معاملات
   0
   0
  • تغییر مالکیت-
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی-
  • قدرت خریدار به فروشنده-
  0بازه قیمت روز0
  -حقیقی-
  -حقوقی-
  مقیاس
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  اطلاعات پایه
  • حجم مبنا-
  • تعداد سهام-
  • سهام شناور-
  نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه-
  • EPS-
  • P/S-
  میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • نمودار ترکیب سهامداران

   ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله23/27%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام5%شخص حقیقی2/6%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کاریزما2/5%صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا2/5%شرکت بیمه پارسیان -سهامی عام -2/5%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین2/5%صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا2/5%PRXسبد-شرک69560--شرک04943-2/5%PRXسبد-شرک52646--شرک01786-2%شرکت بیمه کارآفرین1/5%صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان1/5%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل1/5%PRXسبد-شرک52646--شرک01786-1/5%شرکت ارزش پویان رامان-سهامی خاص-1/5%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان1/25%صندوق سرمایه گذاری حکمت آشناایرانیان1/25%PRXسبد-شرک80210--موس52154-1/1%شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص -1%صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی1%صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر1%شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید-سهامی عام-1%شرکت کرمان موتور-سهامی خاص-1%صندوق سرمایه گذاری گنجینه آینده روشن1%صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار1%PRXسبد-شرک52646--شرک01786-1%شرکت گروه مالی واقتصادی آینده1%PRXسبد-شرک10999--بان03659-1%PRXسبد-شرک80210--شرک62546-1%

   تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

   سهامدارانسهمتغییر

  نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

  نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E