سمان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم
8
0
6
0
/
0
0
8
0
K
س

سمان

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/28%
حجم معاملات
8
0
6
0
/
0
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  2
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,890پایین ترین قیمت10,750

  بازده ماهانه

  سمانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -228,319,250ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

سمان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -228/32 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  69/81 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/05
11,890بازه قیمت روز9,730
698/13 M
حقیقی
926/45 M
228/32 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %17/00
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله57/21%صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین5/38%صندوق سرمایه گذاری د.ا.بهادارب .د.ثابت کاردان4/88%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -2/28%شرکت بیمه پارسیان-سهامی عام-2/06%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین2%شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت -سهامی عام2%شرکت بیمه کوثر-سهامی عام -1/79%شخص حقیقی1/28%PRXسبد-شرک80210--شرک62546-1/11%صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار1/01%صندوق س .دراوراق بهاداربادرآمدثابت کاریزما1%صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد