شتاب
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
حجم
1
0
0
0
2
0
/
3
0
0
0
M
تصویر نماد شتاب

شتاب

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/88%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/79%
حجم معاملات
1
0
0
0
2
0
/
3
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  T
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,170پایین ترین قیمت10,060

  بازده ماهانه

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  14,072,446,930ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

شتاب
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  4
  0
  1
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  14/07 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/36 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
11,190بازه قیمت روز9,170
947/21 B
حقیقی
933/13 B
85/56 B
حقوقی
99/64 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %52/74
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله30/48%شخص حقیقی5/05%FIN StichingDepositaryAmtelonForsatFund2/93%شرکت سبدگردان آگاه -سهامی خاص -2/52%شرکت مشاورسرمایه گذاری آوای آگاه-سهامی خاص-2/18%شرکت صبامیهن -سهامی خاص -1/93%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه1/17%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد