شتاب

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/3%
حجم
1
0
1
0
6
0
/
8
0
6
0
M
0

شتاب

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-3/56%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/3%
حجم
1
0
1
0
6
0
/
8
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  0
  0
  9
  0
  T
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,470پایین ترین قیمت9,180

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۹
   صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  5
  0
  ,
  9
  0
  6
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 56/29 B
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
10,510بازه قیمت روز8,610
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله50/1%شخص حقیقی5/05%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آگاه1/5%شرکت بیمه زندگی خاورمیانه -سهامی عام -1/33%شرکت مشاورسرمایه گذاری آوای آگاه -سهامی خاص -1/18%شخص حقیقی1/03%شرکت سبدگردان آگاه -سهامی خاص -1/02%شخص حقیقی1%شرکت سرمایه گذاری پویا-سهامی عام -1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E