رایکا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم
3
0
8
0
/
2
0
3
0
M
ر

رایکا

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
حجم معاملات
3
0
8
0
/
2
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  7
  0
  /
  1
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,787پایین ترین قیمت13,786

  بازده ماهانه

  رایکاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  14,858,399,642ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

رایکا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  14/86 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/06 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی1/73
15,144بازه قیمت روز12,392
22/19 B
حقیقی
7/34 B
504/91 B
حقوقی
519/76 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %13/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله51/58%شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه -سهامی عام -12/03%شرکت تامین سرمایه امید-سهامی عام -6/06%شرکت ارجان پی توسعه -سهامی خاص -5/69%PRXسبد-شرک80210--صند00261-2/46%IFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی توسعه مل2/15%شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار.سهامی عام1/98%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1/8%شرکت مولدسازی ومدیریت دارایی تجارت -سهامی خاص -1/46%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد