متال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/21%
حجم
1
0
/
3
0
6
0
M
م

متال

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/3%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/21%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  4
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,760پایین ترین قیمت10,590

  بازده ماهانه

  متالصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  6,865,734,900ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

متال
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  6/87 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  179/71 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی12/39
11,810بازه قیمت روز9,670
7/55 B
حقیقی
681/94 M
6/92 B
حقوقی
13/78 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %12/13
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله45/59%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ9/02%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی کارون5/89%صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدارسپهر5/5%شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد-س .خ -3%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه کاریزما-س .خ -2/8%PRXسبد-شرک80884--شرک70794-2/58%PRXسبد-شرک10999--شرک05487-2/3%شرکت بیمه کارآفرین2%شرکت سبدگردان کاریزما-سهامی خاص -1/61%شرکت گسترش تجارت وتوسعه تامین آتیه-سهامی خاص-1/6%شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان -سهامی عام -1/5%شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس -سهامی خاص -1/28%PRXسبد-شرک10999--شرک53852-1/2%صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان1%شرکت نوآوران توسعه وتجارت خاورمیانه-سهامی خاص1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد