ماهور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
حجم
1
0
7
0
/
0
0
5
0
M
م

ماهور

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/13%
حجم معاملات
1
0
7
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  2
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,695پایین ترین قیمت10,694

  بازده ماهانه

  ماهورصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  20,796,438,690ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

ماهور
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  20/80 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  421/60 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/31
11,748بازه قیمت روز9,612
69/14 B
حقیقی
48/35 B
112/81 B
حقوقی
133/61 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %25/29
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله40/86%شرکت بیمه ایران معین -سهامی خاص -4/6%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -4/32%شرکت سرکلندپارس -سهامی خاص -3/17%شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر-سهامی عام -2/84%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -2/45%شرکت ارزش آفرینان ترمس-سهامی خاص-2/1%شرکت مولدبرق نیروگاهی سامان سمنان -سهامی خاص -1/93%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی معیار1/89%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .توسعه فولادمبارکه1/54%شرکت بازرگانی افق کوروش -سهامی خاص -1/48%شخص حقیقی1/23%شرکت بیمه اتکایی سامان -سهامی عام -1/09%شرکت سرمایه گذاری آوانوین-سهامی عام-1/08%شخص حقیقی1/05%شخص حقیقی1/05%شرکت آرمان نگرخاورمیانه -سهامی خاص -1/03%شرکت بیمه دی-سهامی عام-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد