کمند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم
5
0
6
0
/
7
0
2
0
M
تصویر نماد کمند

کمند

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/14%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/12%
حجم معاملات
5
0
6
0
/
7
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  7
  0
  4
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,126پایین ترین قیمت10,121

  بازده ماهانه

  کمندصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  257,088,430,796ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

کمند
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  5
  0
  7
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  257/09 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  637/58 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/75
11,123بازه قیمت روز9,101
549/59 B
حقیقی
292/50 B
24/60 B
حقوقی
281/68 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %36/18
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله49/06%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ6/24%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -2/65%شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص -1/77%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .اکسیرسودا1/71%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -1/24%شرکت صنایع مس افق کرمان -سهامی خاص -1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد