خودران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/31%
حجم
7
0
/
0
0
9
0
M
خ

خودران

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/41%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/31%
حجم معاملات
7
0
/
0
0
9
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  9
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,820پایین ترین قیمت9,750

  بازده ماهانه

  خودرانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -42,015,955,310ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

خودران
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  4
  0
  9
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -42/02 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  95/39 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/33
10,720بازه قیمت روز8,780
22/42 B
حقیقی
64/43 B
46/96 B
حقوقی
4/95 B
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %39/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله46/98%شرکت سرمایه گذاری بهمن -سهامی عام -5%شرکت بازرگانی تدارکات کارآمدپویاابریشم-س.خ-5%شرکت راهبران سرمایه کویر-سهامی خاص-2/21%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی مفید1/48%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد