جهش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/49%
حجم
5
0
/
1
0
7
0
M
0

جهش

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/79%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/49%
حجم
5
0
/
1
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,970پایین ترین قیمت9,720

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/07/09
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -1/17 B
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
10,870بازه قیمت روز8,910
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سبدگردان فارابی-سهامی خاص-8/84%شخص حقیقی4/13%شخص حقیقی2/12%شرکت سرمایه گذاری فارابی-سهامی خاص-1/96%شرکت سرمایه گسترروناک-سهامی خاص-1/71%شرکت بیمه زندگی باران -سهامی عام -1/63%شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان-سهامی عام1/56%شخص حقیقی1/37%PRXسبد-شرک71600--کار07292-1/34%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/1%کارگزاری صباجهاد-سهامی خاص -1%شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار-سهامی عام1%صندوق سرمایه گذاری تمشک نمادرشد1%شرکت مدیریت سرمایه زریوار-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری فارابی-سهامی خاص-
  9/82 M
  391/37 K
  شخص حقیقی
  6/59 M
  95/00 K

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E