جاودان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم
8
0
5
0
/
5
0
7
0
K
ج

جاودان

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/1%
حجم معاملات
8
0
5
0
/
5
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  7
  0
  9
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,290پایین ترین قیمت10,280

  بازده ماهانه

  جاودانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  95,511,480ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

جاودان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  95/51 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  112/59 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/41
11,290بازه قیمت روز9,250
562/95 M
حقیقی
467/44 M
316/72 M
حقوقی
412/23 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %9/80
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله73/42%صندوق سرمایه گذاری د.ا.بهادارب .د.ثابت کاردان5%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی پاینده3/78%شرکت سبدگردان مانی-سهامی خاص-3%شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا-سهامی خاص-1%شرکت مهندسی ساختمانی درناآوند-سهامی خاص-1%شرکت مشاورسرمایه گذاری دیدگاهان نوین -سهامی خا1%کارگزاری ارگ هومن-سهامی خاص-1%PRXسبد-شرک68263--شرک14909-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد