فردا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم
3
0
6
0
/
4
0
5
0
M
تصویر نماد فردا

فردا

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/08%
حجم معاملات
3
0
6
0
/
4
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  1
  0
  2
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,573پایین ترین قیمت19,559

  بازده ماهانه

  فرداصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  281,558,793,942ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

فردا
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  3
  0
  3
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  281/56 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  2/16 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی7/77
21,500بازه قیمت روز17,592
295/44 B
حقیقی
13/88 B
417/53 B
حقوقی
699/09 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %23/10
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله64/76%شرکت گروه مالی ملت -سهام عام -3/45%موسسه همیاری سرمایه انسانی پاسارگاد2/06%شرکت پالایش نفت تهران -سهامی عام -1/93%شرکت سرمایه گذاری ارشک -سهامی عام -1/92%موسسه صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،ازکارافتادگی وپ1/55%BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب.آوای زاگرس1/23%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد