سلام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
1
0
/
0
0
5
0
M
تصویر نماد سلام

سلام

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/25%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم معاملات
1
0
/
0
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,770پایین ترین قیمت15,700

  بازده ماهانه

  سلامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -15,901,195,150ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

سلام
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  7
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -15/90 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  25/03 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/05
17,310بازه قیمت روز14,170
550/64 M
حقیقی
16/45 B
15/90 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %15/74
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله46/4%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -12/22%صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی6/77%شرکت سبدگردان فارابی-سهامی خاص-3/68%صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی3/08%PRXسبد-شرک11790--شرک49848-2/4%PRXسبد-شرک71600--شرک38436-2/4%PRXسبد-شرک71600--شرک13709-2/1%BFMصندوق.س.ا.ب.الگوریتمی امیدفارابی2/05%شرکت صندوق پژوهش وفناوری غیردولتی صنعت نفت -س خ -1/96%کارگزاری بانک خاورمیانه-سهامی خاص-1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد