فیروزه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
حجم
3
0
6
0
/
5
0
5
0
K
ف

فیروزه

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/11%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/15%
حجم معاملات
3
0
6
0
/
5
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  8
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  9
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,180پایین ترین قیمت27,040

  بازده ماهانه

  فیروزهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -431,206,080ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

فیروزه
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -431/21 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  39/93 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/69
29,840بازه قیمت روز24,420
559/00 M
حقیقی
990/20 M
431/21 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %9/38
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله77/37%شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران -س .ع -5/54%صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا2/62%شخص حقیقی خارجی1/74%صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کمند1/2%شرکت سرمایه گذاری اعتبارایران-سهامی عام-1/15%شرکت آلومینیم ایران-سهامی عام-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد