برلیان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/58%
حجم
6
0
4
0
/
7
0
8
0
K
ب

برلیان

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/58%
حجم معاملات
6
0
4
0
/
7
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  8
  0
  9
  0
  /
  4
  0
  4
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,170پایین ترین قیمت13,700

  بازده ماهانه

  برلیانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -781,360,200ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

برلیان
 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  1
  0
  7
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -781/36 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  15/43 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/1
15,190بازه قیمت روز12,430
108/01 M
حقیقی
889/37 M
781/36 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام -
 • درصد شناور
  %10/41
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  ETFکدرزروصندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله61/62%شرکت آرمان توسعه مبین مهرسپهر-سهامی خاص -8/2%شخص حقیقی3/22%شخص حقیقی2/59%شخص حقیقی2/53%شرکت سرمایه گذاری نورهمدانیان -سهامی عام -2%شخص حقیقی1/86%شرکت سبدگردان برلیان -سهامی خاص -1/59%شخص حقیقی1/33%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی برلیان1/24%شخص حقیقی1/19%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1/06%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد