پتروصبا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0

پتروصبا

|مجاز
|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
0
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
  /
  0
  0
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت-پایین ترین قیمت-

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری
  • ۱۴۰۲/۶/۸
   آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ 1402/06/08

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار-
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
0بازه قیمت روز0
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
-
درصد سهم از صنعت
-
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا-
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صباتامین -سهامی عام -25/98%صندوق سرمایه گذاری توسعه تعاون صبا15%صندوق سرمایه گذاری اندیشه ورزان صباتامین15%شرکت سبدگردان اندیشه صبا-سهامی خاص -6/18%شرکت سرمایه گذاری سعدی-سهامی خاص-5%صندوق سرمایه گذاری سپرسرمایه بیدار5%صندوق س دراوراق بهاداربادرآمدثابت اعتمادملل2/5%صندوق سرمایه گذاری هدیه فارابی2/5%شرکت سرمایه گذاری هامون صبا-سهامی عام-2/5%صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خلیج فارس2/5%صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی2/5%صندوق سرمایه گذاری آوای فردای زاگرس1/5%صندوق سرمایه گذاری امین آشناایرانیان1/25%صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه بهگزین1/25%صندوق سرمایه گذاری حکمت آشناایرانیان1/25%شرکت گروه خدمات بازارسرمایه گنجینه پارت -س .خ -1/25%شرکت سرمایه گذاری سبحان -سهامی عام -1%شرکت توسعه سرمایه رفاه-سهامی خاص-1%صندوق سرمایه گذاری افرانمادپایدار1%صندوق سرمایه گذاری سپیددماوند1%صندوق سرمایه گذاری ارزش پاداش1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (صندوق سرمایه گذاری قابل معامله)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E