شزنگ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
1
0
%
حجم
سهم
3
0
8
0
/
7
0
0
0
K
تصویر نماد شزنگ

شزنگ

|ممنوع-متوقف
تجهیز نیروی زنگان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
3
0
8
0
/
7
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  2
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت83,100پایین ترین قیمت82,000

  بازده ماهانه

  شزنگصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شزنگ
83,600بازه قیمت روز80,400
3/21 B
حقیقی
3/21 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  8
  0
  ,
  7
  0
  0
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  2/30 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  247/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  3
 • حجم عرضه43/16 K
 • حجم تقاضا43/65 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
قیمتحجم فروشتعداد
91,6005811
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  101/32 Kسهم
 • تعداد سهام
  28,000,000
 • درصد شناور
  %64/74
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۱۵۱۱:۳۱”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شزنگ1)
  ۱۴۰۳/۱/۱۴۱۷:۲۴”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (شزنگ1)
  ۱۴۰۳/۱/۷۱۱:۳۰”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۷:۳۲”
  تغییر حجم مبنای برخی از نمادهای بازار پایه
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۱:۳۴”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/73%شخص حقیقی7/24%شخص حقیقی5/06%شخص حقیقی3/28%شخص حقیقی3/11%شرکت کومش ران موتوردیزلی پارسیان-س.خ-2/88%شخص حقیقی1/79%شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان-سهامی خاص-1/16%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد