وزمین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
حجم
1
0
5
0
1
0
/
8
0
9
0
K
تصویر نماد وزمین

وزمین

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/99%
حجم معاملات
1
0
5
0
1
0
/
8
0
9
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  8
  0
  /
  7
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت3,481پایین ترین قیمت3,481

  بازده ماهانه

  وزمینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

وزمین
 • ارزش بازار
  13/92 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  5
  0
  1
  0
  ,
  8
  0
  9
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  105/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/2
3,515بازه قیمت روز3,447
528/73 M
حقیقی
528/73 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %25/55
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آرمان نیکوسگال-سهامی عام-9/87%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .افتخارحافظ6/72%شرکت آسان سرمایه پویای دانا-سهامی خاص-4/94%شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان-سهامی خاص-4/84%سهام وث'یقه نامه930103770 ن140048162494/04%سهام وث'یقه نامه930109290 ن140048162493/55%شخص حقیقی3/18%شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد-سهامی خاص -3/04%صندوق سرمایه گذاری مشترک ارزش کاوان آینده2/93%سهام وث'یقه نامه930082240 ن140048162492/61%سهام وث'یقه نامه930065830 ن140048162492/54%شرکت توسعه بین المللی ا.و.ع.ا.خراسان جنوبی س.ع2/38%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق-سهامی عام-2/29%شرکت پاک انرژی نیکوگستر-سهامی خاص-2/14%شرکت جراح نگرطوس-سهامی خاص-2/11%شرکت سرمایه گذاری همگامان تجارت-سهامی عام-2/02%شخص حقیقی1/92%سهام وث'یقه نامه930064640 ن140048162491/79%شرکت حامی تجارت ایلام نوین-بامسئولیت محدود-1/75%شرکت آساگستران خراسان-سهامی خاص-1/73%سهام وث'یقه نامه930064720 ن140048162491/62%سهام وث'یقه نامه930073100 ن140048162491/47%سهام وث'یقه نامه930082260 ن140048162491/38%شرکت آرمان پدیده خراسان-بامسئولیت محدود-1/27%سهام وث'یقه نامه930082190 ن140048162491/17%شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان-س.ع-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد