توسعه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/95%
حجم
1
0
/
9
0
7
0
M
تصویر نماد توسعه

توسعه

|ممنوع-متوقف
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/95%
حجم معاملات
1
0
/
9
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  3
  0
  4
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت2,753پایین ترین قیمت2,716

  بازده ماهانه

  توسعهصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

توسعه
 • ارزش بازار
  0ریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  9
  0
  6
  0
  6
  0
  ,
  2
  0
  1
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی-
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
2,771بازه قیمت روز2,663
-
حقیقی
-
-
حقوقی
-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا -
 • تعداد سهام
  0
 • درصد شناور
  %17/30
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بیمه توسعه-سهامی عام-5/02%شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-5%شرکت آپاداناپتروبازرگان-سهامی خاص-5%شخص حقیقی5%شرکت گروه طراحان کارنو-سهامی خاص-5%شرکت بازگانی تجارت نوین عالی-سهامی خاص-4/98%شخص حقیقی4/58%شخص حقیقی4/57%شخص حقیقی3/15%شخص حقیقی3/08%شرکت انبوه سازان خاورنوین-سهامی خاص-3/06%شخص حقیقی2/53%شخص حقیقی2/37%شخص حقیقی2/15%شخص حقیقی2%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/92%شخص حقیقی1/88%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/86%شخص حقیقی1/85%شخص حقیقی1/84%شخص حقیقی1/78%شخص حقیقی1/74%شخص حقیقی1/74%شخص حقیقی1/62%شرکت بیمه معلم-سهامی عام-1/42%شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/32%شرکت آرادویرامانی-سهامی خاص-1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد