شسم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
2
0
1
0
تصویر نماد شسم

شسم

|مجاز
تولید سموم علف کش|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
1
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت210,100پایین ترین قیمت210,100

  بازده ماهانه

  شسمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

شسم
218,600بازه قیمت روز210,100
4/41 M
حقیقی
4/41 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • ارزش بازار
  2/14 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  4/41 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
214,4504571
214,5002,8501
218,5001411
218,6001415
219,650231
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  42/37 Kسهم
 • تعداد سهام
  10,000,000
 • درصد شناور
  %13/87
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۳:۳۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (شسم1)
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۷:۳۲”
  افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف در نماد معاملاتی (شسم1)
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۳:۰۸”
  افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف در نماد معاملاتی (شسم1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۱۱۴:۲۵”
  تعلیق نماد معاملاتی (شسم1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۸:۱۰”
  توقف نماد (شسم1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه وگسترش پارس34/17%شخص حقیقی32/11%شرکت مهندسی بازرگانی پیام قشم-سهامی خاص-6/56%شرکت گسترش صنایع پیام-سهامی عام-3/76%شرکت توسعه وگسترش صنایع بسته بندی فلزی پارس-س ع-2/39%شخص حقیقی1/72%شخص حقیقی1/44%شخص حقیقی1/41%شخص حقیقی1/39%شرکت صنایع جوشکاب یزد-سهامی عام-1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد