اتکاسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/31%
حجم
5
0
5
0
6
0
/
7
0
7
0
K
تصویر نماد اتکاسا

اتکاسا

|مجاز
بیمه اتکایی سامان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/31%
حجم معاملات
5
0
5
0
6
0
/
7
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,389پایین ترین قیمت3,260

  بازده ماهانه

  اتکاساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

اتکاسا
 • ارزش بازار
  8/42 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  187/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی7/5
3,389بازه قیمت روز3,193
1/88 B
حقیقی
1/88 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/47
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %17/09
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان-سهامی خاص-17/16%شرکت بیمه سامان -سهامی عام -16/33%شرکت گروه توسعه مالی واقتصادی سامان-سهامی خاص-9/13%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -5/09%شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش-سهامی عام-5%شخص حقیقی3/51%شخص حقیقی3%شخص حقیقی3%شخص حقیقی3%شرکت شیشه همدان-سهامی عام-2/5%شرکت پمپ سازی ایران-سهامی عام-2/04%شرکت سرمایه گذاری توسعه امیدآتیه اندیش-س.خ-2/02%شخص حقیقی2%PRXسبد-شرک17217--شرک10193-1/84%شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد