فسلیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/76%
حجم
1
0
/
1
0
1
0
M
0

فسلیر

|ممنوع-متوقف
سولیران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/76%
حجم
1
0
/
1
0
1
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  9
  0
  /
  3
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت-7/6%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت27,162پایین ترین قیمت25,580

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۴/۳
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1399/12/30
  • ۱۴۰۲/۳/۳۱
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 2/66 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  5
  0
  ,
  1
  0
  4
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خریدار به فروشنده-
26,800بازه قیمت روز26,350
-حقیقی-
-حقوقی-
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/41
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 188/18 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 0/00
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین-سهامی عام-82/93%شخص حقیقی5/55%شخص حقیقی1/98%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,5402/96
1/56 B
3/83 T
2/03%
0/00
6104/29
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
55/49 M
7/18 T
3/8%
0/00
0/5-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,8770/04
52/19 B
8/65 T
4/58%
4/19 B
1/97-
فجوشفجوش
1,783-5
14/50 B
3/76 T
1/99%
0/00
1-
فاراکفاراک
1,890-0/8
69/89 B
39/01 T
20/66%
-11/14 B
0/911/96
فجامفجام
7,7800/9
8/37 B
7/00 T
3/71%
-268/66 M
1/4914/35
فلامیفلامی
12,900-0/55
37/60 B
7/74 T
4/1%
-2/50 B
0/8213/87
فامافاما
11,150-3/51
10/65 B
39/02 T
20/67%
-3/81 B
0/48
فاذرفاذر
1,713-2/59
48/29 B
31/05 T
16/44%
-2/12 B
0/78-
چدنچدن
2,6951/4
29/70 B
29/64 T
15/7%
1/48 B
1/137/56
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/62%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,2502/84
11/05 B
8/90 T
4/72%
0/00
1-