وثنو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
حجم
3
0
/
4
0
3
0
M
تصویر نماد وثنو

وثنو

|مجاز
سرمایه گذاری ساختمانی نوین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/99%
حجم معاملات
3
0
/
4
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  8
  0
  /
  9
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,430پایین ترین قیمت8,430

  بازده ماهانه

  وثنوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وثنو
 • ارزش بازار
  21/07 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/14
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  489/90 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/2
8,950بازه قیمت روز8,430
28/90 B
حقیقی
28/90 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/25 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,500,000,000
 • درصد شناور
  %37/54
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران-سهامی عام-44/76%شرکت پشتیبان ایجادساختمان-سهامی خاص-7/96%شرکت تامین مسکن نوین-سهامی عام-4/43%شرکت تامین مسکن نویدایرانیان-سهامی عام-2/87%شخص حقیقی1/25%شخص حقیقی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد