خصدرا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/88%
حجم
4
0
0
0
/
8
0
4
0
M
تصویر نماد خصدرا

خصدرا

|مجاز
صنعتی دریایی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/88%
حجم معاملات
4
0
0
0
/
8
0
4
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,968پایین ترین قیمت1,945

  بازده ماهانه

  خصدراصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  796,351,850ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

خصدرا
 • ارزش بازار
  51/55 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  796/35 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  395/63 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/26
1,968بازه قیمت روز1,854
79/52 B
حقیقی
78/73 B
786/80 M
حقوقی
1/58 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
85/27
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  10/68 Mسهم
 • تعداد سهام
  26,221,057,000
 • درصد شناور
  %32/43
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهندسی نیروی نفت وگازسپانیر-سهامی خاص-49%شرکت مهندسی پتروتدبیرپارس-سهامی خاص-8/75%شرکت شهریارمهستان-سهامی عام-8/75%شخص حقیقی1/07%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد