خصدرا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/7%
حجم
3
0
2
0
/
9
0
6
0
M
0

خصدرا

|مجاز
صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/7%
حجم
3
0
2
0
/
9
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  0
  0
  /
  0
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+4/6%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,474پایین ترین قیمت2,370

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۵/۱۰
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۵/۱۰
   تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 63/66 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/39 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 272/23 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/18
2,483بازه قیمت روز2,339
69/69 B
حقیقی
72/08 B
10/44 B
حقوقی
8/05 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
569/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 10/49 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E39/96
 • P/Eگروه-
 • EPS60
 • P/S
  3/07
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 41/62 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 42/27 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 60/10 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 95/54 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 110/35 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهندسی نیروی نفت وگازسپانیر-سهامی خاص-49%شرکت شهریارمهستان-سهامی عام-8/78%شرکت مهندسی پتروتدبیرپارس-سهامی خاص-8/75%شخص حقیقی1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (پیمانکاری صنعتی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
بالاسبالاس
38,050-6/54
53/56 B
5/71 T
51/1%
-12/70 B
0/4215/27
وپساوپسا
2,185-2/97
525/64 M
5/46 T
48/9%
0/00
0/5253/2